Molens, onze passie

Molens horen bij Nederland. De wind in de zeilen, de krachtbron om het land droog te houden, hout te zagen of graan te malen. Ieder dorp had wel een of meerdere molens.
In het midden van de vorige eeuw werd de wind verdrongen door dieselmotoren en elektriciteit. De wieken waren niet meer nodig.
De molens kwamen in verval en heel veel werden er afgebroken. Zo ook in de gemeente Gennep. Gelukkig zagen de eigenaren van de molens in Gennep, Ven-Zelderheide en Heijen in dat deze bakens in het landschap behouden moesten worden.
Samen met de gemeente Gennep richtten zij in 1998 de Molenstichting Gennep op.
De stichting ging voortvarend te werk. De overheid steunde dit werk met veel adviezen en subsidies maar ook de bijdragen van de moleneigenaren waren onontbeerlijk.
De restauratie van de Gerardamolen in Heijen, Rust na Arbeid in Ven-Zelderheide en de Reus in Gennep/Ottersum werden in 5 jaar tijd voltooid.

De Molenstichting Gennep zet zich in om de drie beeldbepalende molens in de gemeente Gennep als materieel cultureel erfgoed en het beroep molenaar als immaterieel cultureel erfgoed in stand te houden.

Voor het behoud van monumenten is het belangrijk dat ze gebruikt worden. Voor molens heb je molenaars nodig. Gelukkig draaien alle molens met veel regelmaat en bezieling door de inzet van deze vrijwilligers.
De molenaars repareren kleine gebreken, onderhouden de omgeving en geven rondleidingen.
De Monumentenwacht inspecteert jaarlijks iedere molen. Hun bevindingen worden uitvoerig gerapporteerd. Molenbouwer Beijk uit Afferden verzorgt het groot onderhoud.
Dat alles kost veel geld. Subsidieaanvragen moet geregeld worden. Onderhoud moet betaald worden evenals verzekeringen, belastingen, bankkosten enzovoort.
Dat vraagt daadkracht en visie van het bestuur, de vrijwillige molenaars en de eigenaren.
Het lukt. Het resultaat is 3 prachtige industriële monumenten in Gennep waar toeristen voor stoppen om een foto te maken, waar schoolkinderen komen om te zien waar het meel voor het brood gemalen wordt, waar de mensen in de gemeente Gennep trots op kunnen zijn.

Het bestuur

Mw. Jeanine Coopmans
Mw. Jeanine CoopmansVoorzitter
Reg Cartledge
Reg CartledgeSecretaris
Dhr. Arnold Roelofs
Dhr. Arnold RoelofsPenningmeester
Dhr. Harry Arts
Dhr. Harry ArtsLid
Dhr. Ludger Pauls
Dhr. Ludger PaulsLid
Dhr. Peter Pouwels
Dhr. Peter PouwelsLid
ANBI status van Molenstichting Gennep

De Molenstichting Gennep heeft de ANBI status

Molenstichting Gennep is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens een culturele ANBI. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van de ANBI status is dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou als gever als voor Molenstichting Gennep als ontvanger bepaalde belastingvoordelen gelden. Deze fiscale voordelen houden o.a. in:
• Molenstichting Gennep betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als Molenstichting Gennep zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Donateurs van Molenstichting Gennep mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, mits deze giften aan Molenstichting Gennep en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Molenstichting Gennep de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van Molenstichting Gennep als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.
• Kijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op belastingdienst.nl

Neem contact met ons op

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

CONTACTGEGEVENS

Molenstichting Gennep
St. Janstraat 36
6595 AD Ottersum

KVK-Nummer: 12038516
Bankrekening:
NL59 RABO 0140612521

RSIN Kenmerk 8075.32.484

info@molensgennep.nl