In memoriam Jan Coopmans  
“Jan de Mulder” 

‘Jan de Mulder’, onder deze naam stond hij bekend, zag het levenslicht op 2 augustus 1934, in de schaduw van molen ‘De Reus’ in Gennep. Als jongste zoon groeide hij op met zijn broer en vijf zussen. Het gezin woonde naast de molen en Jan leerde het molenaarsvak van zijn vader, die daar zijn brood mee verdiende. De hardwerkende molenaarszoon hielp zijn vader al vroeg mee. Op jonge leeftijd stierven zijn beide ouders en vanaf 1955 werkte hij zelfstandig in de molen. Neveninkomsten verdiende hij met zijn eierhandel.
Begin jaren zeventig liep het malen van de molen op zijn einde, het graan ging naar de fabrieken en de wieken vielen stil. Jan ging werken bij de PAGE in Gennep en twee jaar later stapte hij over naar de Verzinkerij in Mook. Bijna 25 jaar later op zestigjarige leeftijd ging hij, na een arbeidzaam leven met verdiend pensioen. Jan kreeg meer tijd voor zijn hobby’s tuinieren, bridgen, fietsen en de molen.
Met het onderhoud in en om zijn geliefde molen zorgde hij ervoor dat deze er statig bijstond. In de jaren tachtig renoveerde de Molenstichting, waarvan hij actief bestuurslid was, ‘De Reus’ en zagen we de machtige wieken weer draaien. Vol trots zag hij hoe zijn molen weer het dorpsbeeld bepaalde.
Ondanks tegenslagen bleef hij altijd een positieve blik houden op wat hij nog wel kon en tevens putte hij veel kracht uit zijn geloof. Uiteindelijk begonnen de jaren voor hem te tellen. Jan de Mulder overleed op 12 januari 2023. De Reus, Gerardamolen en Rust na Arbeid stonden vanaf die datum tot met de dag van zijn begrafenis in de rouwstand.

 

Jan CoopmansIn memoriam Jan Coopmans