ANBI status van Molenstichting Gennep

De Molenstichting Gennep heeft de ANBI status

Molenstichting Gennep is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens een culturele ANBI. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van de ANBI status is dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou als gever als voor Molenstichting Gennep als ontvanger bepaalde belastingvoordelen gelden. Deze fiscale voordelen houden o.a. in:
• Molenstichting Gennep betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als Molenstichting Gennep zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Donateurs van Molenstichting Gennep mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, mits deze giften aan Molenstichting Gennep en/of andere ANBI’s gezamenlijk minimaal een vastgesteld percentage van het inkomen bedragen.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Molenstichting Gennep de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van Molenstichting Gennep als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.
• Kijk voor meer informatie over de fiscale aftrek van jouw giften op belastingdienst.nl

Neem contact met ons op

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

CONTACTGEGEVENS

Molenstichting Gennep
St. Janstraat 36
6595 AD Ottersum

KVK-Nummer: 12038516
Bankrekening:
NL59 RABO 0140612521

RSIN Kenmerk 8075.32.484

info@molensgennep.nl